Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrallerinde Akışkan Viskozite Hesaplamaları ve Elektrokimyasal Korozyon Önlemleri


Jeotermal Enerji Santrallerinde Akışkan Viskozite Hesaplamaları ve Elektrokimyasal Korozyon Önlemleri

Ahmet Öven*

1. GİRİŞ Son 10        yıldır   ülkemizdeki                yenilenebilir    enerji   kaynaklarına   olan                 yatırımların            revaçta            olması  akademisyenlerin        bu        alanda çalışma            yapmalarına    olanak tanımıştır.            Jeotermal        akışkanla         ilgili     viskozite,        yoğunluk,        akış      kararlılığı gibi      birçok  konuya            bu        makalede        yer       verilmiş,          enerji   santrallerinde  kullanılan        boru            hatlarıyla         ilgili     akış      hesaplamaları  “Pipe   Flow    Expert”           programı         ile        desteklenmiş,            bu        hesaplamalardan         yola     çıkılarak          elektrokimyasal          korozyon         önlemleriyle    ilgili            çalışmalar        ortaya  konmuştur.

2. JEOTERMAL  AKIŞKANIN TANIMI Yer       altındaki          magma            faaliyetlerinin  sonucunda,     sıcak            kayaların         üstünde           biriken yüksek sıcaklıktaki      ve        mineral            bakımından     zengin olan            su        “Jeotermal       Akışkan”         olarak  adlandırılmaktadır.     Su,       tuzluluk           oranına            bağlı            kalmak            suretiyle          dört     gruba   ayrılmaktadır. •           Freshwater      (içme   suyu) •            Brackishwater (hafif   tuzlu    su,       göl       ve        nehir    suları) •           Seawater         (deniz  suyu) • Brine            water   (mineral           ve        özellikle          tuz       bakımından     zengin su,       jeotermal         su)

2.1 Su Tuzluluk Oranı (Salinity) Oransal      ifadeler           Tablo   1’de     belirtilmektedir.          Şekil    1’de     ise            gruplandırdığımız       suya     ait        ppt       (tuzluluk)        oranı                görsel  olarak  sunulmuştur.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.