Dosyalar

Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni Gelişmeler


Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

Umran SERPEN

 

ÖZET

 Bu bildiride, son yıllarda jeotermal enerjinin kullanımına yönelik olarak geliştirilen jeotermal elektrik santralları ve kuyuiçi pompaları gibi yeni teknolojiler yanında rezervuar mühendisliğinin sağlıklı yapılabilmesi için geliştirilen teknikler tanıtılmakta ve bunların jeotermal enerjinin dünyadaki gelişimine sağlayacağı yararlar yanında, ülkemizdeki jeotermal enerji kullanımının yaygınlaşmasına ve veriminin artmasına vereceği katkılar anlatılmaktadır.

1. GİRİŞ

 Jeotermal enerjinin son yıllardaki gelişimi enerji dönüşüm (conversion) teknolojileriyle alışılagelmiş geleneksel sistemlerin dışında kalan jeotermal sistemlerde (enhanced geothermal systems, EGS) yoğunlaşmıştır. Kuru sıcak kayaların (HDR) veya alışılagelmiş geleneksel sistemlerin dışında kalan sistemlerin (EGS), gelecekte ticari hale getirilmeleri hem teknik, hem de ekonomik sorunların çözümüne bağlıdır. Bu teknolojilerin ticarileştirilmesindeki en önemli engeller, kuyulardan üretim yapmak için kullanılan pompalar ve santral için su tedarikidir. Yeni “binary1” temelli “ORC” organik rankin çevrimi, dönüşüm prosesi sırasında, akışkan sıcaklıkları ve kimyasından bağımsız olarak, su kullanmamakta ve sistem optimize edilebilmektedir. Bunun için ORC sistemleri havayla soğutulan kondansörleri etken bir şekilde kullanarak, soğutma suyu tüketilmesinin önüne geçmektedir. Bu tür kapalı devre santrallar 95oC’tan 315oC’a kadar, su kaybetmeksizin ve korozyona neden olmaksızın, elektrik üretimi yapmaktadır.

 EGS’lerdeki gelişmeler, temel kaynak büyüklüğü hidrotermal kaynaklara göre çok büyük olan sıcak kuru kayalara yönelmiştir [1]. Ülkemizde de bu tür jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, saha geliştirme için üretim verimliliğinin tahmini ile rezervuar değerlendirme ve çatlak gelişimi modelleme teknikleri de, son yıllarda çok önem kazanmıştır. 

 Ülkemizde ve dünyada pek çok şaftlı jeotermal yeraltı pompası kullanılmaktadır. Ancak, bunlar hem sıcaklık, hem de derinlik açısından yetersiz kalmaktadır. Petrol endüstrisinde kullanılan elektrikli dalgıç pompaların geliştirilmesi, yalnız derin pompaların kullanımının önünü açmakla kalmayacak, yüksek entalpili kuyularda uygulama olanağı bunların “binary” sistemlerle birlikte kullanılmasını sağlayarak, çökelme sorununu büyük ölçüde hafifletilebilecektir. 

 Jeotermal rezervuar mühendisliğinde ve reenjeksiyon teknolojisinde en önemli gelişme, jeotermal rezervuarların ve reenjeksiyon işlemlerinin izlenmesinin jeofizik yöntemlerle sağlanmasıdır. Bu da, rezervuar ve reenjeksiyon işlemlerinin değerlendirilmesini sağlıklı bir konuma getirmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.