Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrali Atık Sularından İyon Değiştirme Teknolojisiyle Bor Giderilmesi ve Geri Kazanılması


 Jeotermal Enerji Santrali Atık Sularından İyon Değiştirme Teknolojisiyle Bor Giderilmesi ve Geri Kazanılması

 

N.KABAY*, İ.YILMAZ*, S.YAMAÇ**, M.YÜKSEL*, Ü.YÜKSEL**

N.YILDIRIM***, Ö.AYDOĞDU***, T.IWANAGA****, K.HIROWATARI*****

*Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir

**Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İzmir

***MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

****Kyudensangyo Co. Inc., Japan

*****West-Jec Co., Japan

ÖZET

Denizli-Kızıldere jeotermal güç santrali atık sularından bor giderimi, Japonya’nın Mitsubishi firması tarafından üretilen N-glukamin yapısındaki şelatlayıcı Diaion CRB 02 reçinesi kullanılarak incelenmiştir. Arazi çalışmasında Diaion CRB 02 reçinesinin 10 kez tekrarlanan ayırma-yıkama-sıyırma-yıkama-rejenerasyon-yıkama döngüsü sonucunda tekrar kullanılabilirliği incelenmiştir. Döngü sayısı arttıkça, borun reçineden daha çabuk salıverildiği gözlenmiştir. Sıyırma çözeltisi içindeki boru geri kazanmak icin laboratuarda ayırma calışmaları sürekli yöntemle gerçekleştirilmiştir. Diaion WA 30 reçinesinin kullanıldığı bu ikinci ayırma aşamasında, bor sıyırma çözeltisinden (%5 ‘lik H2SO4) uzaklaştırılıp geri kazanılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Bor; Diaion CRB 02; Diaion WA 30; İyon değiştirme; Jeotermal enerji; Jeotermal su

1. GİRİŞ

Az miktarda bor bitkilerin gelişimi için faydalı olmakla birlikte; gereğinden fazla miktarda bulunduğu zaman toksik etki yaratmaktadır. Yüzey suları içindeki bor derişimi, toksik etkiye neden olabilecek düzeyde değildir. Fakat özellikle jeotermal bölgelere ve deprem alanlarına yakın olan kuyu ve kaynak sularında yüksek derişimlerde bor bulunmaktadır (1).

Borun sulu çözeltilerden uzaklaştırılması için önerilen birkaç metod vardır. Bu metodlar içinde iyon değiştirme teknolojisi en cok

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.