Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrallerinde Akışkan Viskozite Hesaplamaları ve Elektrokimyasal Korozyon Önlemleri


Jeotermal Enerji Santrallerinde Akışkan Viskozite Hesaplamaları ve Elektrokimyasal Korozyon Önlemleri
Ahmet Öven*
 
1. GİRİŞ
Son 10 yıldır ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımların revaçta olması akademisyenlerin bu alanda çalışma yapmalarına olanak
tanımıştır. Jeotermal akışkanla ilgili viskozite, yoğunluk, akış kararlılığı gibi birçok konuya bu makalede yer verilmiş, enerji santrallerinde kullanılan
boru hatlarıyla ilgili akış hesaplamaları “Pipe Flow Expert” programı ile desteklenmiş, bu hesaplamalardan yola çıkılarak elektrokimyasal korozyon önlemleriyle ilgili çalışmalar ortaya konmuştur.
 
2. JEOTERMAL AKIŞKANIN TANIMI
Yer altındaki magma faaliyetlerinin sonucunda, sıcak kayaların üstünde biriken yüksek sıcaklıktaki ve mineral bakımından zengin olan su “Jeotermal Akışkan” olarak adlandırılmaktadır. Su, tuzluluk oranına bağlı kalmak suretiyle dört gruba ayrılmaktadır.
• Freshwater (içme suyu)
• Brackishwater (hafif tuzlu su, göl ve nehir suları)
• Seawater (deniz suyu)
• Brine water (mineral ve özellikle tuz bakımından zengin su, jeotermal su)
2.1 Su Tuzluluk Oranı (Salinity) Oransal ifadeler Tablo 1’de belirtilmektedir.
Şekil 1’de ise gruplandırdığımız suya ait ppt (tuzluluk) oranı görsel olarak sunulmuştur. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.