Dosyalar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları


YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan
elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan
enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga,
akıntı ve gel-git gibi fosil esaslı olmayan ve dünya var oldukça kendisini yenileyen, tükenmeyen
enerji kaynaklarıdır.Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal
kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede olumsuz etkilere neden olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön
plana çıkmıştır. Ülkeler özellikle sıfır salımı olan Yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilir,
ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan ekonomiye
kazandırılmasına önem verilmiştir. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın en
zengin ülkelerinden birisidirOrtak idarelere yeni uygulamalarda öncülük etme, gelişen teknoloji ile birlikte değişimi
yakalayan dinamik yapı ve yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde vizyonunu geliştiren, bunun
gerçekleştirilebilmesi için alternatif teknoloji ve uygulamalarla yenilenmesi, gelişimin sürekli
kılınması, alternatif enerji kaynaklarının en üst düzeyde kullanılmasını da, amaç edinmek üzereBankamız Yönetimi kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları yapılanmasına gidilmiştir.Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Yenilenebilir Enerji ve verimliliği
kapsamında Ortak idarelerimizin öncelikle aşağıda belirtilen konularda talepleri karşılanmaktadır.
ü Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
ü Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi
ü Hidrolik Enerji (Mikro Hes ) ile Elektrik Üretimi
ü Jeotermal Enerji (Sıcak su-Buhar-Gaz ) temini ile entegre sistemler (sondaj, reenjeksiyon,
elektrik üretimi, merkezi ısıtma, meyve sebze kurutma vb.)
ü Su ve yer kaynaklı ısı transferi( ısı pompaları)
ü Biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile elektrik ve gaz üretimi
ü Enerji verimliliği
Bankamız bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğü’nde Ortak
idarelerimizin yukarıda belirtilen yenilenebilir enerjiye yönelik sistemlerinin, uygulamaları da
yapılarak kurulması konusunda, her türlü teknik ve finansal destek sağlanmaktadır.
Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 1 MW’lık üretim
tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilere lisans alma muafiyetleri sağlanmıştır.
Lisanssız ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel
kişiler ihtiyaç fazlası elektriği sisteme verebilecek. Bu durumda söz konusu elektrik enerjisi, ilgili
görevli tedarik şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=1292

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.