Dosyalar

Afyon Jeotermal İşletmeciliğinin Şebeke Organ izasyon Modeli İle Yeniden Yapılandırılması


ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de jeotermal iletmecilik alannda yaplan ilk faaliyetlerle beraber oluturulan tesisler, küçük çapl ve genellikle tek amaca yönelik olarak kurulmasna ra men, günümüzde çok geniş çaplı ve içinde bir çok faaliyeti kapsayan iletme yaplarına dönümütür. Tek bir alanda faaliyet gösteren iletmeler, jeotermal akkanlarla ilgili faaliyet alanlarn da içine alacak ekilde kompleks
bir yaplanmaya gitmilerdir. Jeotermal akkanlarn kullanlmasıamacyla kurulacak iletmeler, bu alana özgü artlar nedeniyle ebeke
organizasyon eklinde tasarlanmak zorundadrlar. Bu çalmada,ebeke organizasyonu esas alnarak, Afyon ilindeki mevcut jeotermal
iletmelerde bir model denemesi üzerinde durulacaktr.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.