Manisa Valiliği 18 Adet Sahayı 30 Yıl Süreli İşletme Ruhsatını İhaleye Çıkardı

29.01.2015 16:16 | 1291 | Erkan Sancak (CFO)
Manisa Valiliği 18 Adet Sahayı 30 Yıl Süreli İşletme Ruhsatını İhaleye Çıkardı

Manisa Valiliği 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 18 ( Onsekiz ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır

 

18 (ONSEKİZ) ADET SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 18 ( Onsekiz ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 12.02.2015 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ve otuz yıl süreli işletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

1 Nolu Saha.

İli

: Manisa

Alanı

: 4.730,46 hektar

İlçesi

: Gölmarmara

Muhammen Bedeli

: 340.130,48.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 10.203,91 .-TL

Köyü-Mevkii

: Beyler Mah.Mevkii

 

 

Pafta No

: K19c2– K20d1

 

 

Erişim No

: 3191194

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

579550

582490

590470

583750

X(YUKARI)

4283960

4287320

4280180

4278220

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.863,68 hektar

İlçesi

: Saruhanlı

Muhammen Bedeli

: 349.709,30.-TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

: 10.491,28 .-TL

Köyü-Mevkii

: Gümülceli

 

 

Pafta No

: K19d1- K19d2- K19d3

 

 

Erişim No

: 3191193

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

550565

555280

561010

557605

X(YUKARI)

4280085

4281780

4273045

4270900

 

3 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.106,78 hektar

İlçesi

: Şehzadeler

Muhammen Bedeli

: 26.963,43 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 808,90 .-TL

Köyü-Mevkii

: Karaoğlanlı

 

 

Pafta No

: K18c3-K19d4

 

 

Erişim No

: 3297220

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

549893

549922

549908

548934

X(YUKARI)

4266834

4266782

4266774

4266095

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

540963

540996

542503

547907

X(YUKARI)

4272573

4272574

4272470

4268573

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

549000

549019

549087

549894

X(YUKARI)

4267750

4267772

4267723

4266904

 

4 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.780,53 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 343.730,60 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 10.311,92 .-TL

Köyü-Mevkii

: Poyrazovası mevkii

 

 

Pafta No

: K20d3-K20d4

 

 

Erişim No

: 3191234

 

 

 

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

605000

602570

593600

589640

X(YUKARI)

4275036

4272360

4271050

4268875

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

588580

592330

596170

605000

X(YUKARI)

4271300

4272280

4275700

4275624

 

5 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.606,69 hektar

İlçesi

: Demirci

Muhammen Bedeli

: 64.832,27 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.944,97 .-TL

Köyü-Mevkii

: Bozcaatlı

 

 

Pafta No

: K21a3-K21a4

 

 

Erişim No

: 3250547

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

641350

647250

644850

639500

X(YUKARI)

4300731

4297031

4292300

4295090

6 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.303,35 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 41.404,00 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.242,12 .-TL

Köyü-Mevkii

: Kızılçukur

 

 

Pafta No

: L21d1-L21d2-L21d4

 

 

Erişim No

: 3297161

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

641810

646189

645405

645180

644840

X(YUKARI)

4225458

4223593

4222488

4222201

4222228

POLİGON 2

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y(SAĞA)

644840

644730

641500

641208

639538

X(YUKARI)

4222165

4222238

4222490

4221862

4220443

POLİGON 3

11.NOKTA

12.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

637492

641720

 

 

 

X(YUKARI)

4225196

4225492

 

 

 

 

7 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 2.687,54 hektar

İlçesi

: Demirci

Muhammen Bedel

: 48.310,14 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 1.449,30 .-TL

Köyü-Mevkii

: Gümele

 

 

Pafta No

: K21a3-K21a4-K21d1-K21d2

 

 

Erişim No

 : 3250548

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

644850

642200

639900

639900

X(YUKARI)

4292300

4287080

4287609

4292400

 

5.NOKTA

6.NOKTA

 

 

Y(SAĞA)

638654

639500

 

 

X(YUKARI)

4292399

4295090

 

 

 

 8 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.265,44 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedel

: 76.673,67.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.300,21 .-TL

Köyü-Mevkii

: -

 

 

Pafta No

: K19b1-K19b2

 

 

Erişim No

 : 3315068

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

577586

580752

576345

572645

X(YUKARI)

4317187

4314460

4306018

4310239

 

9 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 3.938,14 hektar

İlçesi

: Köprübaşı

Muhammen Bedeli

: 70.790,27.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.123,71.-TL

Köyü-Mevkii

: Karaelmacık

 

 

Pafta No

: K20b3-K21a4

 

 

Erişim No

: 3250555

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

633500

630000

630000

627300

X(YUKARI)

4297000

4297000

4295253

4294800

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

625200

634350

635040

633500

X(YUKARI)

4300200

4300900

4296100

4295841

 

10 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.776,46 hektar

İlçesi

: Yunusemre

Muhammen Bedeli

: 85.859,54.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.575,79.-TL

Köyü-Mevkii

: Akgedik-Yağcılar

 

 

Pafta No

:K18c1-K18c4

 

 

Erişim No

: 3308777

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

527715

529145

523685

522590

524342

X(YUKARI)

4283850

4273855

4273770

4281165

4282082

 

11.Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.858,72 hektar

İlçesi

: Selendi

Muhammen Bedeli

: 87.338,21.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2. 620,15.-TL

Köyü-Mevkii

: Aşağıgüllüce

 

 

Pafta No

: K 21b4-K21d2-K21c1

 

 

Erişim No

: 3305921

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

661870

655850

647450

644790

656830

656836

X(YUKARI)

4287880

4288300

4282000

4283540

4292500

4292494

 

12.Nolu Saha

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler

Jeotermal enerji bilgi kaynağı olma amacıyla kurulan web sitemizde Jeotermal Enerji ile ilgili ruhsat bilgilerine, mevzuat değişikliklerine, yatırım haberlerine, hibe ve kredi duyurularına ve ihityacınız olacak birçok bilgi ve belgeye ulaşabilirsiniz. 

Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır. Jeotermal.com

İli

: Manisa

Alanı

: 2.605,24 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedeli

: 46.830,65.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.404,92.-TL

Köyü-Mevkii

: Hamidiye

 

 

Pafta No

: K19a2-K19a3-K19b1