Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahalarını İhale Edeceğini İlan Etti

15.04.2015 13:54 | 1601 | Erkan Sancak (CFO)
Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahalarını İhale Edeceğini İlan Etti

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahaları İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhale Adı                 : Altıeylül İlçesi Kiraz Mahallesi, Gönen İlçesi Sarıköy Mahallesi, Manyas İlçesi Merkez Mahallesi , Havran İlçesi Kocadağ Mahallesi

İhale Yeri                  : Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat:3 Karesi/BALIKESİR)

İhale Tarih ve Saati  : 29/04/2015 - 14:00 Günü ihale saatine kadar.

 

 

ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda ilçesi, mahallesi, cinsi, ve hektarı belirtilen AR.10/0059, AR.l0/0181, AR.10/0180, AR.10/0170 nolu 4 adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat:3 Karesi/BALIKESİR) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda oldugu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 - Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte ihale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

No

İlçe

Mahalle

Ruhsatın cinsi

Ruhsat No

Hektar

Kaynağın Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

1

Altıeylül

Kiraz

Arama Rushatı

AR.10/0059

400

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

2

Gönen

Sarıköy

Arama Rushatı

AR.10/0181

2000

Jeotermal Kaynak

35.951,20  ¨

1079,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

3

Manyas

Merkez

Arama Rushatı

AR.10/0180

228.17

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

4

Havran

Kocadağ

Arama Rushatı

AR.10/0170

52.85

Jeotermal Kaynak

26.963,48  ¨

809,00  ¨

29/04/2015 - 14:00

 

Etiketler

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.

Kategorideki Diğer Haberler