Sözlük Terim

Plaka Yükleme Deneyi
02.12.2014 16:55 | 1077 | Erkan Sancak (CFO)

Plaka Yükleme Deneyi: Zeminin taşıma gücü ve sıkışma özelliklerinin arazide ölçülmesi için yapılan bir deneydir. Çapı en az 30cm olan rijit dairesel veya kare plakaların temel alt kotu seviyesinde yüklenmeleri ile gerçekleştirilir. Tahmin edilen taşıma gücünün 1/5 i kadar yük kademesi seçilerek her bir yükleme arası eşit ve en az 1 saat olacak şekilde yükleme gerçekleştirilir. Ve aynı hızla başaltım yapılır. Kurulan deney düzeneğinin kapasitesi kadar veya 25mm toplam oturma gerçekleşinceye kadar yüklemeye devam edilir. Deney sonucunda elde edilen oturma-yük eğrisi yardımı ile zeminin taşıma gücü hesaplanır.
Modellenen deneyin gerçek temel boyutundan çok küçük olması nedeniyle Terzaghi’nin  teoreminde belirttiği kamanın temel boyutuna göre çok küçük olması beklenir buda çok katmanlı zemin tabakalarında sorun yaratabilir. Dikkat edilmesi gerekir.

reklam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.